Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Paniniwala Sa Mga Rebelasyon Ng Diyos

Ang Paniniwala Sa Mga Aklat (Kapahayagan) Ni Allah

 

Ang paniniwala sa mga Aklat ni Allah ay ang matibay na paniniwala na si Allah ay nagpadala ng maraming Kasulatan bago ang Qur'an, ang ilan ay alam natin ang kanilang mga pangalan at ang iba ay hindi kilala. Ang mga Aklat na ito ay ipinahayag sa Kanyang mga alipin sa pamamagitan ng Kanyang mga Mensahero at mga Propeta, kung saan sila ang nagparating sa sangkatauhan.

 

Ang Muslim ay naniniwala sa lahat ng mga kasulatan na inihayag ng Diyos na kinabibilangan ng kalatas ng inihayag kay Abraham (4:54 , 87:17), ang Torah na inihayag kay Propeta Musa (Moises) (11:110), ang Salmo ni  David (17:55), ang Injil na inihayag kay Hesus (57:27), at ang Quran na inihayag kay Propeta Muhammad (12:2)

 

Ang Quran ay ang tanging Aklat na nagtataglay ng Banal na Patnubay sa ngayon na makikita sa kumpleto, hindi nabago  at orihinal na anyo, na ang nagbigay ng proteksyon ay ang Diyos (15:9) ."