Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Paniniwala Sa Mga Anghel Ng Diyos

Ang Paniniwala Sa Mga Anghel

 

Ang Muslim ay naniniwala sa mga anghel, sila ay mga espiritong nilikha ng Diyos na nagsasagawa ng mga tungkulin na iniatas NIya na may ganap na pagsunod, tulad ng pagtatala ng ating mga pananalita at mga awa, binabantayan tayo (6:61,86:4) at ang paghugot ng ating mga kaluluwa sa oras ng kamatayan (32:11). Ang mga angel ay nagpupuri sa kanilang Panginoon  at humuhiling ng kapatawaran para sa mga nasa kalupaan…." (42:5).

 

Ang ilan sa mga anghel ay sinugo upang maghatid ng mga mensahe sa mga propeta, at gayundin kay Birheng Maria, tungkol sa kautusan ng Diyos (3:39,3:45). Ang isa sa mga anghel ay si Gabriel, na sinugo ng Diyos na may dalang rebelasyon sa atin, ang mga anghel ay nakapagpapalit ng anyo tungo sa pagiging tao (11:69-70). Ang mga anghel ay hindi banal sa anumang kalagayan (3:80 ).