Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Mga Libreng Aklat Mula Sa KPCCenter

Mga Aklat Na Ipinamimigay Ng KPCCenter
Tumawag Po Lamang Sa Telepono Bilang:  24712574
O Kaya naman ay mag-email po kayo upang humiling sa:  sumaway@gmail.com    

Book Cover

Book Cover

Book Cover

  Book Cover
Ang Doktrina Ng Pagtubos  Si Muhammad Sa Bibliya  Ang Islam At Kristiyanismo Sa Bibliya  Ang Riba

 

Book Cover

Book Cover

Book Cover

  Book Cover
Ang Pag-aasawa At Mga Karapatan  Ang Mga Alituntunin At Mga Magandang Asal Sa Islam  Ang Talambuhay Ng Propeta  Ang Aklat Para Sa Babaeng Muslim

 

Book Cover

Book Cover

Book Cover

  Book Cover
Ang Taharah At Ang Salah  Ang Mga Alituntunin Ng Pag-aayuno  Ang Hajj At Ang Umrah  Ang Limang Haligi Ng Islam
   

Book

Book Book Book
At Bilang Muslim, Kami Ay Naniniwala Kay Hesus  Hesus Sa Quran 40 Hadith Nawawy Pagsilay Ng       Bagong Buhay