Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Quran At Hadith

Quran at Hadith

 

Ang Quran ay ang Huli at Katapusang  mensahe ng Diyos sa sangkatauhan na inilipat o inihayag kay Propeta Muhammad, ang Huli at Katapusang Propeta. Ito ay naingatan sa kung paano ito inihayag hanggang sa kasalukuyan. Ipinababatid nito sa bumabasa ang isang realidad sa likod ng kanyang mga pandamdam at pang-unawa sa lugar at panahon. Sa mga kasaysayan at alituntunin, inilalarawan nito  ang mga paniniwala at mga kaugalian na kinakailangan upang matiyak ang ultimong kaligayahan at tagumpay  kapuwa sa buhay na ito at sa buhay matapos ang kamatayan.

 

 

Ang Hadith ay isang talaan ng mga kawikaan ni Muhammad at mga gawain at pagkilos na nasaksihan at naitala ng kanyang mga kasamahan. Ang mga ito ay nakahiwalay sa Quran at nagsisilbing isang halimbawa ng wastong interpretasyonat pagsasabuhay ng mga aral ng Quran.