Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Mga Hangarin

ANG  MGA  LAYUNIN  NG  KPCCENTER

 1.     Makapagturo ng Wikang Arabik at Kulturang Pang-Islam.

 2.     Makapagpatnubay sa mga bagong napatnubayan sa Islam at sa mga mamamayang Muslim.

 3.     Makapagpalawak ng relasyong pampamilyang Kuwaiti at Pilipino.

 4.     Makapagtatag at makapagsanay ng mga boluntaryo sa larangang pangkultura.