Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

Istiqbal Ramadan Symposium, Inilunsad Ng KPCCenter

Istiqbal Ramadan Symposium, Inilunsad Ng KPCCenter

Katulad ng nakaugalian mula ng itatag ang Kuwait Philippine Cultural Center noong May 15, 2006, ang center na nasa ilalim ng pagkalinga ng AL-Najat Charitable Society,  sa pakikipagtulungan ng ibang mga grupo ng mga Pilipinong Muslim ay naglunsad ng Ika-7  Programang Syposium para sa pagsalubong   sa Pinagpalang Buwan Ng Ramadan, ang ika-9 sa Kalendaryong Hijri, na dinaluhan ng mahigit sa 500 katao mula sa mga mamamayang pilipino, kabilang na ang mga hindi muslim, mga bagong napatnubayan sa Islam, at mga tribong Muslim mula sa Mindanao o bangsamoro. Dumalo rin sa programa ang ilan sa mga kawani ng Philippine Embassy sa Kuwait. Ang nasabing programa ay ginanap sa ASIA-ASIA RESTAURANT  sa ALWATIYAH COMPLEX  na n]agsimula sa ganap na ika-5:30 ng hapon at ito ay sinimulan sa pamamagitan ng pagbigkas sa ilan sa mga talata ng Banal na Quran na ginampanan ni Ustadz Ismael Pigkaulan.

Matapos ang pagbigkas ng Quran, ang Direktor ng KPCCenter na si Ustadz Khalid Abdullah AS-Sabea ay nagbigay ng pambungad na panayam bilang pagbati at paunang pasasalamat sa mga nagsidalo at sa mga pangunahing panauhin ng programa. Naibahagi ng pinuno ng KPCCenter na ang pag-aayuno sa Buwan ng Ramadan ay ika-apat sa mga haligi ng Islam at may mga kapakinabangang pisikal at pangkaluluwa na naidudulot, at naibahagi rin niya ang ilan sa mga programa at aktibidad ng KPCCenter na isinasagawa nito bilang serbisyo sa mga Pilipino na nananahan sa Kuwait, naghahayag ng pintuan ng KPCCenter para sa pamayanang pilipino sa Kuwait, siya ay nag-anyaya sa kanila na makiisa sa mga gawain at aktibidad ng center. Tinapos niya ang kanyang panayam sa pasasalamat sa lahat ng mga nagsidalo at gayundin sa mga kaanib ng KPCCenter sa pagtataguyod at pagkakaisa sa nailunsad na Symposium. 

Isang pagkakataon din sa isang banda ang ibinigay sa isa pang panauhin upang makapagbahagi ng inspirasyon sa mga nagsidalo na ginampanan ni Sheikh ADDa'iyah Abdul Aziz AL-Melhem na isa rin sa mga Da'iyah na nag-ugnay naman tungkol sa kahalagahan ng Dawah Communication na nararapat na ang isang Muslim ay manatiling may layunin na maiparating ang Mensahe ng Islam sa lahat ng posibleng pagkakataon. 

Kasunod nito, ang dating KPCCenter Executive Director, si ASSheikh Ustadz Abdulhadie Gumander at ngayon nasa superbisyon sa kaganapan ng mga hindi Muslim sa Dawah Central Committee sa Pilipinas , bilang panauhing tagapagsalita sa programa ay nagbigay ng panayam na umuugnay sa pinakadiwa ng Buwan ng Ramadan. Tinalakay niya ang "Kabutihan ng Ramadan at ang mga Kapakinabangan sa Pag-ayuno Ayon Sa Islam". 

Pagkatapos ng panayam, isang sopresang pagyakap sa Islam ng isang hindi muslim mula sa mga kababaihan  na nagsidalo sa programa ang pinabigkas ng Shahadatayn o Pagsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban Kay Allah at pagsaksi na si Muhammad ay Sugo o Mensahero Ni Allah. Kasunod nito ay nagkaroon ng Question & Answer Portion na sinundan ng pagbunot sa lucky names kasabay ang pagbibigay ng premyo sa bawat nanalo. 

 

Nagtapos ang programa sa isang maikling Closing Remarks ni Ustadz Muslimin Palami Bhiruar nagpasalamat sa mga nagsidalo, kasabay ang paanyaya sa lahat sa pagdalo sa darating na mga programa ng KPCCenter sa buwat ng Ramadan at sa mga darating pa na taon. Tuluyang nagtapos ang palatuntunan sa pamamagitan ng maikling panalangin mula kay Ustadz Mohammad ALwahibie Tamama  at kasunod nito ay isang salo-salo sa hapunan na ipinahanda para sa nasabing programa. 


Date Added 3/7/2014 pagbisita sa pahina ng 3200