Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

SIMPOSIYUM: Pagsalubong Sa Ramadan 1433 H.

SIMPOSIYUM: Pagsalubong Sa Ramadan 1433 H.

Karagdagang Mga Larawan Ng Programa ====>>>

 

Sinimulan sa pagbigkas ng ilan sa mga talata ng Banal Na Quran, naglunsad ang KPCCenter ng isang pampublikong simposiyum para sa pagsalubong sa Marangal Na Buwan Ng Ramadan 1433 H na ginanap noong Ika-13 ng Buwan Ng Hulyo, Biyernes sa ganap na ika-5 ng hapon hanggang ika-8:30 ng gabi. Isang welcome address at pagbati naman ang ibinigay ng Director ng KPCCenter na si Ustadz Khaled Abdullah AsSabea na nagsabing ang simposiyum na ito ay isa sa mga isinasagawa ng KPCCenter para sa pagtataguyod ng relasyon sa pagitan ng KPCCenter at ng iba pang mga pangkat o grupo ng mga Pilipino na naninirahan sa Kuwait. Ang Kagalang-galang na Ambasador ng Pilipinas sa Kuwait, His Excellency Ambassador Shulan Primavera ay nagpahayag din ng papuri at pagbati at nagbigay ng maikling panayam sa nasabing programa at kasama sa kanyang nabanggit ang on-time na pagsisimula ng programa at ang pagdalo sa pasimula na mga babae na higit na nakararami kaysa sa mga kalalakihan. Kanyang naihayag ayon sa kanyang nasaksihan sa gabing ito ng programa kung paanong kinikilala ng Islam  ang pagkakapantay-pantay ng mga kalalakihan at kababaihan pagdating sa pagsisikhay ng kaalaman sa maraming bagay lalong-lalo na sa relihiyon. Sa pinakapunto ng programa,nagbigay ng panayam sa nasabing simposiyum ang isa sa  mga kinikilalang Pilipinong Pantas ng Islam na si Ust. Khaled Bin Hanafie Mero na tumalakay sa mga kapakinabangan at kahalagahan ng Pag-aayuno (Sawm) lalo na sa buwan ng Ramadan. Isa rin sa mga Ustadz ng IPC , Si Ustadz Mojahid Gumander ang nagbigay ng panayam tungkol naman sa karunungan at  mga probisyon ng Pag-aayuno, at matapos ito, ang programa ay pansamantalang itinigil upang bigyang daan ang pagdarasal ng Salatul Maghreb. Nagkaroon ng maikling Open Forum sa pagitan ng mga nagsidalo at ng mga nagbigay ng panayam at sila ay nagpahayag ng mga katanungan kaugnay ng pag-aayuno, buwan ng Ramadan at iba pang mga paksa na may kinalaman sa Islam na ginampanan ni Bro.Muhammad Sumaway. Nagkaroon din ng pagbunot sa mga numero na hawak ng karamihan sa mga nagsidalo at ang bawat numerong mapalad na nabunot ay pinagkalooban ng kaukulang pabuya. Nagbigay ng closing remarks ang Head ng KPCCenter Men Section, Si Ustadz Marouf Baraguir Ali ,  na nagpasalamat sa lahat ng mga nagsidalo at mga nagbigay ng panayam at siya ay bumigkas din ng ilan sa mga panalangin kaugnay ng nalalapit na pagdating ng Marangal na Buwan ng Ramadan. Ang programa ay nilahukan ng humigit kumulang sa 500 katao mula sa iba't-ibang grupo ng mga Pilipinong muslim at hindi muslim na sama-samang nagpaunlak sa pakikiisa sa nasabing programa na ganap na nagtapos sa pamamagitan ng munting salu-salo na inilaan ng KPCCenter para sa okasyong ito, at bumigkas din ng munting panalangin ; " ALLAHUMMA BALLIGHNA RAMADAN"  Ang Salin sa Tagalog; " O Allah paabutin mo kami sa Ramadan". Assalamu alaykum wa rahmatullahi Wa Barakatuh.

 


Date Added 19/7/2012 pagbisita sa pahina ng 2721