Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

KPCCenter: 3rd Istiqbal Ramadan Symposium

KPCCenter: 3rd Istiqbal Ramadan Symposium

KPCCENTER:  NAGLUNSAD NG 3RD ISTIQBAL RAMADAN SYPOSIUM

 

Naglunsad ang KPCCenter noong nakaraang Biyernes , August 6, 2010 mula 5pm hanggang 9:30pm ng 3rd Symposium para sa pagsalubong sa darating na buwan ng Ramadan. Ang Programa ay sinimulan sa pagbigkas ng ilan sa mga talata ng Banal na Qur'an na ginampanan ng isa sa mga Ustadz,  si Ustadz Datu Ali Amil. Ito ay sinundan pagkatapos ng isang pambungad na pananalita at pagbibigay ng inspirasyon sa mga nagsidalo sa okasyon na ginampanan ng General Director ng KPCCenter, Ust. Khalid Abdullah ALSabea. Matapos ito ay isinunod ang pinakayugto ng programa na kung saan ay  isang  panayam patungkol sa " mga kabutihan ng Ramadan " ang ibinigay  ni Ust. Khalid Hanafie Mero, isa rin sa mga naging Da'iyah ng IPC Main Office na nagtapos sa College of Shari'ah sa Kuwait University. Nagtapos din siya ng Master of Arts In Education at kasalukuyang nasa Doctorate Degree sa Notre Dame University sa Pilipinas. 

 

Ang ikalawang panayam ay isinunod matapos na ang kongregasyon ng pagdarasal na Maghreb o Salatul Maghreb. Ang panayam ay ginampanan ni Ustadz Muhammad Alwahibie Tamama, isa sa mga Ustadz ng KPCCenter na nakapag-aral din ng Shari'ah sa Madinah Islamic Universty at  kasalukuyang Da'iyah ng KPCCenter sa panig ng mga kalalakihan.

 

Bago matapos ang ikalawang panayam, dumating sa programa ang Representative ng Philippine Embassy na si Bro. Abdul Ghanie Abu Bakr na nagbigay ng isang pampasiglang mensahe para sa lahat, mensaheng nagmula sa Kagalang-galang na Ambassador Shulan O. Primavera sapagkat ang huli ay hindi nakadalo sa programa dahil sa hindi inaasahang pagkakasabay ng isa pang programa na kanyang unang tinanggap na dadaluhan. Ang mensahe ng Kagalang-galang na Ambassador ay nagsasaad ng pagbati sa mga Pilipinong muslim sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan at nabanggit ding siya ay nasasabik na muling makatagpo ang mga kapatirang Muslim na Pilipino dito sa Kuwait.

 

Isa rin sa mga Muslim Ulama mula sa Pilipinas, si Ust. Abdulwahab Muhammad Pak, nagtapos sa College of Da'wah sa Muhammad Bin Saud University sa Riyadh ang nagbigay ng mahalagang mensahe sa lahat na nagsabing ang isang tunay na sumasampalataya sa Diyos at gumagawa ng kabutihan at nag-anyaya sa iba para dito ay lalaging nasa pangangalaga ng Diyos at kanya ring ipinayo sa lahat ng mga may mabubuting kalooban na naglalaan ng kanilang kawanggawa para maitaguyod ang ganitong mga programa na kanilang paigtingin at gugulan ng wasto ang pagsasagawa nito upang manatiling nagkakaisa ang mga Muslim lalong-lalo na ang mga balik-islam na kung saan, ang karamihan sa mga nagsidalo sa programa ay kabilang sa kanila.  

 

Sinundan ang mga  panayam ng pagsagot sa ibang mga katanungan mula sa mga nagsidalo at siyempre ay hindi nawawala ang regalo para sa mga mabubunot ang kanilang numero. 

 

Bago natapos ang programa, dalawa sa mga panauhin na hindi muslim ang kusang loob na tumanggap at yumakap sa Islam at binigkas ang pagpapahayag ng pananampalataya sa harap ng lahat ng mga nagsidalo na pinangunahan ni Bro. Abdul Ghanie Abu Bakr.

 

At bilang pagtatapos ng Programa, ang Executive Director ng KPCCenter na si Ustadz Abdulhadir Gumander, isa rin sa  mga Ustadz nagtapos sa College of Shari'ah sa Madinah AlMunawwarah ay nagbigay ng closing remarks para sa lahat, nagpasalamat siya sa mga nagsidalo sa programa lalong lalo na sa mga speakers at nagbigay rin ng magandang mensahe tungkol sa biyayang ipagkakaloob ng Allah sa mga nag-aayuno sa Ramadan, ito ay walang iba kundi ang kapatawaran ng mga kasalanan at ang pagpasok sa Paraiso sa pamamagitan ng ARRAYAN na siyang tanging pinto ng Paraiso na inilaan ng Allah para sa mga nag-aayuno. Ayon sa kanya, isa sa mga kawikaan ng Propeta ang nagsasabing: " Sinuman daw ang mag-ayuno sa Ramadan ng may buong pananampalataya at umaasa ng biyaya (mula Kay Allah), patatawarin Ni Allah sa kanya ang mga kasalanan na kanyang nagawa." 

 

Tuluyang nagtapos ang programa sa pamamagitan ng mga picture takings at masaganang hapunan na inihanda ng KPCCenter para sa mga nagsidalo.


Date Added 9/8/2010 pagbisita sa pahina ng 3238