Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

KPCCenter Graduation Program

KPCCenter Graduation Program

KPCCENTER: ISLAMIC CULTURE AND ARABIC LANGUAGE STUDENTS GRADUATION PROGRAM.

Naglunsad ang KPCCenter noong July 30, 2010 Friday, ng isang Graduation Program para sa mga nagsipagtapos ng kanilang klase mula January hanggang  April 2010. Ang nasabing Programa ay dinaluhan ng mga Opisyal ng KPCCenter sa pamumuno ng General Director nito na si Sheikh Khaled Abdullah AL-Sabea na siyang unang nagbigay ng pambungad na pananalita para sa mga nagsipagtapos ng LEVEL 1, LEVEL 2,LEVEL 3, at LEVEL 4 para sa Islamic Culture at BEGINNER at ADVANCED LEVEL naman sa Arabic Language Lesson.

 

Isang pampasiglang pananalita ang ibinigay ng pinuno ng KPCCenter na kinabibilangan ng mensaheng ang pagtatapos ng isang mag-aaral sa isang LEVEL ng pag-aaral ay hindi nangangahulugang iyon na ang huli, kundi nararapat na ipagpatuloy lalo na ng isang bagong Muslim  ang kanyang pagsisikhay sa pagtuklas ng kaalaman upang siya ay lumago at mamunga. Sinabi din niya na nararapat sa isang tumutuklas ng kaalaman na matapos niyang matuklasan ang kaalaman ay nararapat niya itong isabuhay upang siya ay ganap na makinabang. Wika niya," ang kaalaman na walang pagsasabuhay ay walang saysay".

 

Nabanggit din ng General Director ng KPCCenter kung ano ang biyaya na makakamit ng isang taong tumatahak sa landas para sa pagtuklas ng kaalaman at ito ay ayon sa kawikaan ng Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan na ; " Sinuman ang tumahak sa isang landas para sa pagtuklas ng kaalaman, pagagaanin Ni Allah para sa kanya sa pamamagitan nito ang isang landas patungo sa Paraiso". At sa huli ay hindi rin nakaligtaan ng pinuno ng KPCCenter na batiin ang mga nagsipagtapos ng pag-aaral. Dumalo rin sa Programa ang Executive Director ng KPCCenter na si Sheikh Abdulhadie Gumander na nagbigay din ng mahalagang Mensahe para sa mga nagsipagtapos .

 

Kasama rin sa programa ang pagbibigay ng mga katibayan para sa mga nagsipagtapos na pinangunahan ng bawat isang Guro o Daiyah na nagturo sa kanila. Nabigyan din ng pagkakataon ang ilan sa mga mag-aaral para sa isang bilang  sa  inihandang awit na nauukol sa KPCCenter.

Tinapos ang Programa sa kuhanan ng retrato at pagsasalu-salo sa inihandang tanghalian para sa lahat ng mga nagsidalo.

 


Date Added 2/8/2010 pagbisita sa pahina ng 3188

التعليق بواسطة Abushaima بتاريخ 16/8/2010

This program is exclusive for those Pilipino New Muslims after taking their Islamic Culture Studies in different level organized by the KPCCenter.