Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

AL-ISRA at AL-MIRAJ

AL-ISRA at AL-MIRAJ

KPCCenter, Naglunsad ng AL-ISRA' WAL MI'RAJ Lecture Program

 

Isa sa mga okasyon na ginugunita ng mga tagasunod ng Islam ay ang AL-ISRA' WAL MI'RAJ na tulad ng pagka-alam ng mga Muslim ay tumutukoy sa mahimalang Gabi ng Paglalakbay ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, mula sa MASJID AL-HARAM sa Makkah, patungo sa MASJID AL-AQSA sa Palestine,at pagkatapos ay ang pagdadala sa kanya patungo sa mga Antas ng Kalangitan at lampas pa ng mga ito  at sa harap Ni Allah, Ang Kataas-taasan sa loob ng isang gabi lamang o hindi pa.

 

Matapos ang tanghalian, ang naturang programa ay sinimulan sa pagbigkas ng ilan sa mga talata ng Banal na Qur'an na ginampanan ng isang balik-islam na si Bro. Rodolfo "Abu Haitham" Bakiao, kasunod ang pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga ito na ibinigay naman ng namuno sa programa. Kasunod naman nito ay ang maikling pambungad na pananalita ng isa sa mga Ustadh ng KPCCenter at siyang Kaagapay na Punong Tagapangasiwa nito sa panig ng mga kalalakihan na si Ust. Marouf Baraguir Ali na bumati, tumanggap, at paunang nagpasalamat sa pagdalo ng mga panauhin mula sa mga balik-islam, dati ng Muslim at mga hindi Muslim na dumalo sa nasabing Programa.

 

Ang natatanging bilang sa pagbibigay ng panayam kaugnay ng okasyon ay ibinigay naman ng isa sa mga Boluntaryong Ustadh at  dating Kaagapay na Punong Tagapangasiwa sa panig ng mga kalalakihan, si Ustadh Eskael "Abu Ubaydah" Salud Satol. Siya ay tumalakay tungkol sa ilan sa mga pangunahing pangyayari kaugnay ng okasyon na inabot ng halos apatnapu't limang minuto na sinundan naman ng mga pahayag ng pag-uugnay at karagdagang impormasyon ng namuno sa programa, at ng Kaagapay ng Punong Tagapangasiwa ng KPCCenter sa panig ng mga kalalakihan.

 

Ang programa ay tinapos sa pagbunot ng mga numero para sa pamimigay ng mga munting regalo para sa mga nagsidalo, at gayundin ng mga maikling pananalita at paanyaya ng namuno sa programa sa pagdalo sa kasalukuyang mga programa ng KPCCenter at sa darating na mga aktibidad nito tulad ng Istiqbal Ramadan o Pagsalubong sa nalalapit na Buwan ng Pag-aayuno ng mga Muslim, ang RAMADAN KARIM. 

Ipinaaabot ng pamunuan ng KPCCenter ang taus-pusong pasasaslamat sa mga nagsidalo sa nasabing programa. Sumainyo ang kapayapaan.

 


Date Added 16/7/2010 pagbisita sa pahina ng 3366