Pag-usapan Po Natin Magazine Album ng Mga Litrato Album ng Mga Litrato k Sound Library Media Library wikang Arabik wikang Filipino
Unang PahinaKPCCenter BalitaMga Programa Ng KPCCenterSound LibraryPagpapakilala sa KPCCenter
Sabihin sa isang kaibiganSite MapMakipag-ugnayan sa amin
Bعsite mapfacebook

 Free Books

Tagalog

Kuwait Only

Click Here

 

KUWAIT PHILIPPINE CULTURAL CENTER, NAGLULUNSAD NG LINGGUHANG AKTIBIDAD SA PHILIPPINE EMBASSY

KUWAIT PHILIPPINE CULTURAL CENTER, NAGLULUNSAD NG LINGGUHANG AKTIBIDAD SA PHILIPPINE EMBASSY

Flordie Naging  Fatima 

Kuwait Philippine Cultural Center, 

naglulunsad ng lingguhang Aktibidad sa Philippine Embassy.

 

Ipinakilala ng Punong Tagapamahala ng Kuwait Philippine Cultural Center (KPCCenter ), si Khaled ALSabea ang aktibong pananatili sa pakikipag-ugnayan ng Center sa mga Pilipino  at ang pagtatatag ng  mga  Lingguhang mga aktibidad sa loob ng Embahada ng Pilipinas.

 

Nilinaw ni  ALSabea  na ang KPCCenter  ay nagpapahalaga  sa pagsubaybay sa mga bagong napatnubayan sa Islam (Mga Bagong Muslim), sa  mga dati nang Muslim at  gayundin sa mga Pilipinong hindi Muslim. Pinananatili ng KPCCenter ang pag-aanyaya at ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanila upang  palawakin ang sakop sa larangan ng pag-aanyaya (Da’wah)  na inilulunsad nito.

 

Ang Sentro ay naglulunsad ng maraming mga aktibidad na pangkultura at para sa pag-aanyaya at ang isa sa mga ito ay ang  “Weekly Cultural Day” na isinasagawa sa Philippine Embassy. Hinahangad namin mula sa aktibidad na ito  ang pagpapalawak ng pagkakaisa at ugnayan  na namamagitan sa KPCCenter at sa Embahada , pagpapatatag  ng relasyon at pagbubukas ng pintuan ng kapakipakinabang na talakayan na naglalayong palakasin ang relasyon sa pagitan ng mga muslim at hindi muslim.

 

Ang naging bunga ng mga aktibidad na ito at ng mga pag-aaral  sa Embahada ay kusang pagtanggap at pagyakap sa Islam  ng isa sa mga bagong napatnubayan  mula sa mga kababaihan na matapos siyang makumbinsi sa katotohanan ng Islam  ay nagpalit ng kanyang pangalan mula sa pangalang Flordie na naging Fatima.

 

Naalala ni ALSabea na ang bagong napatnubayan na si Fatima  ay nanalangin, nagpuri at nagpasalamat Kay Allah na Siyang nagpala sa kanya sa pamamagitan ng Islam at naglabas sa kanya mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng pananampalataya.

 

Pinahalagahan ni ALSabea ang aktibong pagganap  na isinasagawa ng Embahada sa paglalaan at paghahanda ng mga gawaing pakikipag-ugnayan na nasa pagitan ng pamayanang Pilipino at ng KPCCenter.


Date Added 5/5/2010 pagbisita sa pahina ng 3384